Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co můžete vidět

Samotná tvrz je volně stojící obdélná přízemní budova, postavená z kamenného a cihlového zdiva se dvěma trojúhelnými štíty a sedlovou střechou krytou eternitem (původně šindelem). U východního štítu jsou dochovaná pískovcová jemně profilovaná ostění s nadokenními římsami. Nad nimi, ve středu štítu, je druhotně osazen pískovcový erb Kryštofa staršího Hubercka z Belnsdorfu a klenák s maskaronem. Na východní straně tvrze je také ve fragmentech dochovaná dvoubarevná klasicistní fasáda s profilovanou korunní římsou a nárožní bosáží. Pod novějšími omítkami jsou viditelné původní kletované renesanční omítky.

Příčná dispozice s osově umístěnou vstupní síní, která je zaklenuta valenou klenbou s pěti páry styčných lunet, zdobená bohatou štukovou ornamentální výzdobou s rozetami z pálené hlíny ve svornících a vrcholech, a s motivem žaludu s listy na lištách. Pod vstupní síní je sklep s valenou cihlovou klenbou na kamenném soklu s lunetou. Je zde i původní studna.

Západní, veřejnosti nepřístupná, část domu je plochostropá s fabiony a římsami, a se zrcadlem s rostlinným motivem v jedné z místností. Nad těmito stropy jsou však původní trámové záklopové. Výjimkou jsou dvě místnosti, z nichž jedna je zaklenuta valenou klenbou s lunetou a dvěma pískovcovými dveřními portály a druhá, na ni navazující, s plackovou cihlovou klenbou.

Ve východní části je místnost černé kuchyně s křížovou klenbou opakující se i ve vedlejší místnosti. Další dvě jsou s klášterními klenbami, z nichž jedna je bohatě štukována rostlinnými ornamenty s kazetami, rozetami a pletenci na lištách, v rozích zakončeny lvími hlavami. Kdysi byla také bohatě malovaná. Na východní stěně se nachází výklenek složící původně jako prevét.

Ze vstupní síně je vstup do krovu klasické tesařské stolicové konstrukce.

Obrazek

V současné době je k dispozici prohlídka poloviny tvrze. Východní část. Druhá, západní, polovina je veřejnosti nepřístupná.

Zde je půdorysný nákres přístupné poloviny tvrze.

Podrobnější popis naleznete v rubrice fotogalerie u jednotlivých místností. 

Obrazek